En kveld i Losjen

En kveld i Losjen

Publisert av Steinar Ytrevik den 24.02.16.
For de fleste Brødrene er Losjekveld synonymt med høytid. Selv om møtet starter klokken syv på kvelden, har mange Brødre gjort seg noen tanker og forberedelser på forhånd.

Forberedelser
Kvaliteten på en Losjekveld er avhengig av forberedelsene. Enten man sitter i ”styre og stell” og er med på å arrangere Losjemøtet eller man er vanlig deltagende Broder så har den enkelte gjort sine forberedelser på forhånd. 

Alt fra de praktiske forholdene som å gjøre klar antrekket til de mer personlige forberedelsene – smokingen skal være plettfri, den hvite skjorten skal være strøket og skoene nypusset. Er det et tema i kveld som jeg må forberede meg på? Er det spesielle oppgaver som skal utføres? En tale skal kanskje fremføres eller andre oppgaver som bidrar til å heve kvaliteten på møtet. Andre praktiske ting som å avtale samkjøring er også en del av forberedelsene til møtet. 

Kaffepraten
Det er vanlig å komme en god halvtime før møtestart. Forbrødringen starter med en kopp kaffe og en god prat. 

Selv om de fleste kjenner hverandre fra før, skal det hilses – håndhilses! Foruten å være et uttrykk for respekt og høflighet, bringer håndhilsingen Brødrene fysisk nærmere hverandre. På den måten åpnes det for en bedre kontakt som man går glipp av ved et lite ”hei” i forbifarten. 

Den siste halvtimen før møtestart er også tiden for å legge siste hånd på verket for møtearrangørene. Spesielt Fest- og arrangementskomiteen er synlige nå. Bord dekkes, og de siste forberedelsene til Brodermåltidet starter.

Losjemøtet
Kveldens høydepunkt – Losjemøtet – starter. Ritualene, musikken, lyssettingen og den stilige gjennomføringen, gir Brødrene mulighet til å senke skuldrene og til å slappe av. Telefonen er ikke bare på lydløs, den er helt avslått. Det er ingen ting som forstyrrer og man er helt skjermet fra verdenen ”der ute”. 

Brodermåltidet – Ettermøtet
En Losjekveld er ikke komplett uten Brodermåltidet. Menyen kan  bestå av alt fra enkelt koldtbord eller snitter til varm mat. Under Brodermåltidet er det ikke uvanlig at det holdes taler. En tale som er fast takst, er takk for maten-talen. Mange Brødre har debutert som talere med å nettopp holde takk for maten-talen.

Brodermåltidet etterfølges enten av sosialt samvær eller av et temainnslag. Interne eller eksterne forelesere har et kort innslag om et aktuelt tema. Alt fra en presentasjon av egen arbeidsplass til historiske eller kulturelle innslag. 


Møtet er over. Kvelden nærmer seg natt. Man lar inntrykkene fra møtet trenge inn. Kanskje man oppdaget noe nytt i kveld. En observasjon, noen som sa noe, noe en så på en ny måte... Man går jo i Losjen for å få en personlig utvikling. ”Bli et bedre menneske” er jo noe alle ønsker. Men NÅR blir man det? Er det et håp om at man gradvis tar med seg lærdomen UT fra Losjen og INN i familie- og arbeidslivet? Svaret er vel at det er individuelt – men som det ble sagt en gang: ”Om du ikke blir et bedre menneske av å gå i Losjen, blir du hvert fall ikke noe dårligere...”