Slaget ved Nesjar

Slaget ved Nesjar

Publisert av Steinar Ytrevik den 22.04.16. Oppdatert 13.02.17.
Slaget ved Nesjar var et slag mellom Olav Haraldsson (Olav den hellige) og allierte norske stormenn under ledelse av jarlen Svein Håkonsson. Slaget fant sted palmesøndag 25. mars 1016 ved Mølen og Værvågen utenfor Helgeroa i Brunlanes, Larvik.

Svein jarl oppgis å ha hatt 45 skip med 3000 mann under sin kommando, mens Olav hadde 30 skip og ca 2000 mann. I slaget seiret Olav Haraldsson over en rekke av de mektigste norske daværende høvdingene, Svein Håkonsson, Erling Skjalgsson og Einar Tambarskjelve. Med denne seieren tok Olav Haraldsson et viktig steg i prosessen mot kristningen og samlingen av Norge. Svein jarl flyktet utenlands og døde kort tid senere.

Skjønt historikerne er uenige om utstrekningen av sagatidens Nesjar, er de likevel tilbøyelige til å henlegge slaget til det sørvestre hjørnet av Brunlanes. (www.wikipedia.no)