Først i Vestfold
Losje St. Olav nr. VIII var den første av RHKs Losjer som ble stiftet i Vestfold. Broder Arne Lippert, bosatt på Lauve, var allerede medlem i Losje I i Drammen. Han og herr Trygve Diesen - også fra Lauve - utgjorde grunnfjellet for etableringen av en St. Olavlosje i Larvik.

Stiftelsen
Losje St. Olav nr. VIII ble stiftet 15. april 1951 på Villa Farris. Samtlige Losjer i landet var representert. Broder Arne Lippert ble valgt til Losjens første Drott (leder).

Ulike lokaler i begynnelsen
Som nevnt, var vårt stiftelsesmøte på Villa Farris. Etter fem år der, flyttet vi møtene til det gamle Sanitetshuset på Nanset. Det var enkle, fysiske rammer rundt møtene, men takket være gode Ordensbrødres bidrag, ble det høy kvalitet på møtene.

Til Losjens ti års jubileum flyttet vi inn i Odd Fellows lokaler i Nedre Torvgate. Med tanke på de fysiske rammene, ble dette et kvalitetsmessig løft. Vi trivdes så godt der at vi fortsatt leier lokaler hos Odd Fellow.

St. Olavshjelpen
Losjen engasjerte seg tidlig i humanitært/frivillig arbeid. Gurvika feriested for funksjonshemmede har alltid hatt en spesiell plass i Losjebrødrenes hjerter. St. Olavshjelpen (komiteen som organiserer Losjens bistandsarbeid) jobber også mot andre formål.